Cookie beleid Eindse Boys

De website van Eindse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels (normen en waarden)

Gedragsregels (normen en waarden)

Gedragsregels

normen en waarden

OIP.jpg

Doelstelling van Eindse Boys is bevordering van de voetbalsport. Dit doen we door te zorgen voor een goede ontwikkeling van (jeugd)spelers/speelsters met aandacht voor plezier in de sport. De voetbalclub moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk en veel plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Naast de spelers/speelsters zijn dit ouders, begeleiding, kader en bestuur.

Normen en waarden vinden wij zeer belangrijk bij de beoefening van de sport. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels: die moeten ons helpen om te komen tot een breed gedragen idee over normen- en waarden binnen onze club. Met het bestuur voorop, dragen we de regels die horen bij deze normen en waarden uit. Trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke rol en voorbeeldfunctie als het gaat om waarden en normen binnen onze club.

De gedragsregels die hieronder staan, moeten duidelijkheid scheppen en ons helpen. En vooral: elkaar op de juiste wijze aanspreken als we ons er niet aan houden!
Al onze regels samengevat komen tot uiting in onderstaande 11 regels, ook wel de basis elf genoemd.

 

De basis elf van Eindse Boys

 1. We gedragen ons op en rond het veld correct en sportief.
 2. We vloeken en schelden niet op of rond het veld en maken geen racistische opmerkingen.
 3. We praten niet over elkaar, maar met elkaar.
 4. We spreken elkaar aan op verkeerd of ongewenst gedrag.
 5. We accepteren beslissingen van de scheidsrechters.
 6. We verzorgen de kleding, de accommodatie en het materiaal als ware het ons eigen huis.
 7. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
 8. We zijn altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen.
 9. We respecteren het werk van vrijwilligers.
 10. We roken en drinken niet voor en direct ná de training en wedstrijd.
 11. We veroorzaken geen overlast op het complex of daarbuiten.

Het belangrijkste is dat we – met respect – elkaar aanspreken over deze gedragsregels. Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden of bezoekers van het sportcomplex die zich (al dan niet bij herhaling) niet houden aan deze regels maatregelen op te leggen. Het belangrijkste is echter dat we dit met elkaar voorkomen.

Behandel alles en iedereen op de club, zoals je zelf behandeld zou willen worden.

 

Seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag

Naast de algemene gedragsregels hebben we specifieke gedragsregels in het kader van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag.

 1. De begeleider[1] moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Nieuwe vrijwilligers die vanuit hun taak bij de club met jeugdleden omgaan, moeten beschikken over een VOG. Deze VOG moet voor aanvang van de vrijwilligersactiviteiten worden overlegd aan de secretaris.

 

[1] Onder begeleider verstaan we trainers, leiders en anderen die betrokken zijn bij de begeleiding van jeugdleden binnen Eindse Boys.

 

Klik hier om de bijlage 'gedragsregels normen en waarden' te bekijken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!